Assessment

Young Professionals

Wanneer je doet wat raakt en wat je interesse heeft, geeft dit niet alleen energie, het levert ook de beste prestatie op. Maar wat als je geen zicht hebt op je talenten? En je werkplezier ver te zoeken is? Dan is deze assessment test interessant voor jou.

Het doel van deze assessment test is om met behulp van jouw persoonlijkheidsprofiel inzicht te krijgen in jouw werkwijze. Ook vergroot het je inzicht in welke rollen dicht bij jou staan en welke verder van je af staan. Waar liggen jouw ontwikkelkansen bijvoorbeeld?

Het gaat hierbij niet zozeer om een beroepskeuze test als wel om jouw manier van werken in kaart te brengen.

Assesssment test

De assessment test waarmee Coaching Young Professionals werkt is de zogenaamde STM®-scan. Het is een degelijke, betrouwbare assessment test die zowel persoonlijkheidseigenschappen als persoonlijke waarden onderzoekt. Het voordeel boven andere assessments is dat er op basis van de digitale testuitslagen een uitgebreid gesprek volgt van circa 2 uur. Hierdoor kent het testresultaat een dubbele toetsing.

De ervaring leert, dat wanneer je het assessment inzet  er sneller diepgang in de gesprekken is. Dit heeft dan weer consequenties voor het aantal contact momenten in het coachingstraject.

De assessment test bestaat uit 1 digitale persoonlijkheidstest, 1 open vragenlijst en een uitgebreid gesprek.

Testrapport

De STM-scan® kijkt welk gedrag er mogelijk is op basis van de talenten die je in huis hebt. Het testresultaat is dan ook niet een kwestie van goed of slecht; het is zoals het is en laat zien waarin jij uniek bent.

Coaching Young Professionals hecht minder waarde aan een intelligentietest, maar als je daaraan behoefte hebt kan dit worden meegenomen.

Het totaalbeeld wordt vastgelegd in een testrapport en toegevoegd aan de testuitslagen. Hierdoor kun je thuis alles nog eens rustig nalezen.

 

 

Vragen? Interesse? Bel of mail gerust.