Werkgevers

Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. Competent zijn stimuleert persoonlijke groei en andersom. Het gevoel iets goed te kunnen en daarvoor waardering krijgen is geweldig. Anderzijds gaan steeds meer young professionals gebukt onder prestatiedruk en onder de gedachte dat de wereld maakbaar is. Werken aan een gezonde werk/privé balans is dan ook een voorwaarde om mentaal fit te zijn. En ook om de juiste keuzes te maken en werkstress buiten de deur te houden. Organisaties die hier aandacht aan besteden bevorderen het welzijn, de employability en de gezondheid van hun werknemers. Hierdoor blijven zij intrinsiek gemotiveerd en in staat goed te presteren en anderen te inspireren.

Professionele ontwikkeling kan dus niet zonder persoonlijke ontwikkeling. In een ideale organisatie heerst een bedrijfscultuur waarin mensen er toe doen en zingevend werken. Maar wat als de energie weglekt, het overzicht mist, er sprake is van disbalans? Dan komt Coaching Young Professionals in beeld met de volgende mogelijkheden.

Facebook
LinkedIn