Loopbaanadvies

Loopbaanadvies kan voor young professionals in hun eerste, tweede of derde loopbaanstap nét het verschil maken. Het verschil in bewust onbekwaam en bewust bekwaam zijn. In je ongemakkelijk of competent voelen. De vragen bij loopbaanbegeleiding zijn  divers en kunnen nogal variëren. Loopbaanadvies is dus maatwerk. Afhankelijk van de vraag wordt er daarom op maat een ontwikkel-, perspectief- of leiderschapsprogramma gemaakt.

Ontwikkelprogramma

Coaching Young Professionals stemt samen met de opdrachtgever en werknemer in een 3 gesprek af welke ontwikkelvraag dan wel functioneringsvraag er aan de orde is. Ook het gewenste resultaat komt ter sprake. Dit is de input voor een voorstel op maat, dat het  uitgangspunt vormt voor de coachgesprekken.

Na afloop van het ontwikkelprogramma vindt altijd een terugkoppeling plaats. Een tussentijdse evaluatie hoort tot de mogelijkheden.

Perspectiefprogramma

De begeleiding in het transitieproces van werk naar werk bevat twee mooie programma´s die de young professional, afhankelijk van het stadium, in zijn geheel of in delen kan doorlopen. Beide programma´s of onderdelen ervan worden ook in company gegeven.

 

Het Talentontwikkelprogramma

Dit programma leidt ertoe dat de young professional zelf in staat is de regie te pakken, een helder profiel van zichzelf te ontwikkelen en zich klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

 

Het Arbeidsmarkt-Heroriëntatieprogramma

Arbeidsmarktoriëntatie:             Research naar passende branches, bedrijfsculturen, vacatures

Arbeidsmarktprofilering:            CV, motivatiebrief, pitch

Arbeidsmarktbenadering:          Netwerken, (open) sollicitatiegesprek, LinkedIn en overige socialmedia

 

Het perspectiefprogramma starten met een assessment versnelt het programma.

Leiderschapsprogramma

In het leiderschapsprogramma voor young professionals staat persoonlijke effectiviteit voorop. Het doel is inzicht krijgen en grip op eigen gedrag en de manier van reageren op anderen. Altijd in de context van de organisatie en het eigen team.

De ervaring leert dat young professionals naast persoonlijke effectiviteit houvast hebben aan managementinzicht en vaardigheden. Een combinatie met bijvoorbeeld beginselen van situationeel leiderschap, timemanagement, feedback geven/ ontvangen of vergadertechnieken werkt daarom versterkend.

Het programma start met een uitgebreid intakegesprek. Hieruit volgt een voorstel op maat dat een leidraad is voor de coachingsgesprekken en een referentie voor de eindevaluatie.

Een assessment versnelt het Leiderschapsprogramma.

 

Vragen? Interesse? Bel of mail gerust.