Burn-out Preventie

Feiten werkstress en burn-out

1,3 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out klachten. 35% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor het werk gerelateerde verzuim. Werkstress is daarmee beroepsziekte nummer 1. Aldus TNO en CBS in hun factsheet van november 2019.

Het percentage mensen met burn-out symptomen is vooral hoog onder jonge werknemers (25 t/m 34 jaar; 20,9%), en is het hoogst in het onderwijs (23%), gevolgd door ICT (19,1%) en de zakelijke dienstverlening en industrie (beide 18,4%), zorg en welzijn (17,9%).

Aanpak ziekteverzuim

Werkdruk gerelateerd ziekteverzuim is in veel gevallen te vermijden door stress vroegtijdig aan te pakken. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van medewerker én manager. Daarbij kunnen HR, de bedrijfsarts en externe burn-out coach ingeschakeld worden. Deze integrale aanpak werkt meestal het best. Doel: coping verbeteren van de gestreste medewerker én zaken verbeteren op organisatie niveau.

 

Als erkend stress- en burn-out coach  steun ik organisaties op drie niveaus:

  • Medewerkers; Voor hen zijn er workshops ter preventie van werkstress en verbetering van de mentale vitaliteit. Bij spannings klachten of burn-out ligt coaching voor de hand. Ik werk met de bewezen effectieve methodiek van Annita Rogier. Een praktisch 8 stappenplan, waarbij mensen zo snel als verantwoord mogelijk en op een gezonde manier, duurzaam re-integreren in werk waar ze het naar hun zin hebben.
  • Managers en teams; Voor hen is er een compacte training op maat in het herkennen, voorkomen en omgaan met werkdruk. Hier komen ook zaken aan bod als ‘hoe stress bespreekbaar maken, stress bronnen analyseren en wat doen bij werkstress gerelateerd ziekteverzuim’.
  • Organisatie, directie en HR; De organisatie stelt aan de hand van metingen vast hoe groot het probleem van werkdruk en psychische belasting is binnen de afdelingen. De hieruit voortvloeiende interventies op organisatie niveau zijn maatwerk en omvatten advies over zowel curatieve  als preventieve maatregelen.

 Doel werkstress preventie:

  • Voorkomen van opbranden en inefficiëntie in het werk
  • Werkplezier bevorderen
  • Vergroten vitaliteit medewerkers, zodat zij weerbaarder zijn, keuzes maken en het desgewenst aandurven nieuwe wegen in te slaan

Resultaat stress en burn-out preventie

Het resultaat van deze integrale aanpak is goed te meten door middel van een samen op te stellen voor- en na-enquête. Parameters kunnen bijvoorbeeld zijn: het ziekteverzuim, werksfeer, productiviteit en/of mobiliteit.

 

Vragen? Interesse? Bel of mail gerust.