Assessment

Intrinsieke motivatie

Werkgevers willen intrinsiek gemotiveerde medewerkers. Dat klinkt makkelijker dan het is. Hoe kom je er achter wat de specifieke drijfveren van iemand zijn? Een assessment biedt hierin uitkomst en geeft zicht op in-/ door- of uitstroomvraagstukken. Het is niet voor niets dat assessments, ook wel talententests, weer in de belangstelling staan.

Assessments zijn er in allerlei soorten en maten. Het doel van onze STM-scan® is om met behulp van het  persoonlijkheidsprofiel inzicht te krijgen in de werkwijze van uw medewerker. Welke rollen staan dicht bij hem en welke staan verder van hem af. Waar liggen zijn ontwikkelkansen? Het gaat hierbij niet zozeer om een beroepskeuze test als wel om de manier van werken in kaart te brengen.
De ervaring wijst uit, dat wanneer het assessment ingezet wordt er sneller diepgang in de gesprekken is, wat dan weer consequenties heeft voor het aantal contact momenten.

Assessment

Coaching Young Professionals werkt met de degelijke, betrouwbare STM-scan®, waarvoor zij een licentie heeft. Deze talententest is volgens de Cotan richtlijnen geschreven en  meet zowel  de competenties en dieper gelegen talenten, als de persoonlijke waarden en de gewenste ontwikkelrichting.

De STM-scan® bestaat uit de volgende onderdelen, die los van elkaar inzetbaar zijn:

  • Persoonlijkheidstest (digitale test, circa 45 minuten)
  • Waardentest (digitale test, circa 30 minuten)
  • Intelligentietest (digitale test, maximaal 45 minuten)
  • Informatieformulier (digitaal formulier, open vragen, circa 45 minuten)

In- door- of uitstroom

De STM-scan® is hiermee een assessment voor in- door- of uitstroom vraagstukken

Dubbele toetsing

Op basis van de testuitslagen is er een assessmentgesprek van circa 2 uur met uw medewerker. Dit gesprek is interactief, waardoor er verdere verdieping plaats vindt en er aan het resultaat een dubbele toetsing ten grondslag ligt. De bevindingen worden verwerkt in een persoonlijk op maat geschreven verslag.

Assessment rapport

Vervolgens wordt het totaalbeeld vastgelegd in een rapport. Het gaat hier dus niet om een standaard uitdraai, maar een persoonlijk verslag. Dit verslag wordt toegevoegd aan de testuitslagen. Indien van toepassing krijgt u een positief of negatief advies ten aanzien van de selectievraag. Wanneer er sprake is van een ontwikkelassessment worden naast het advies de belangrijkste ontwikkelpunten van de medewerker benoemd.

 

Vragen? Interesse? Bel of mail gerust.