Burn-out Preventie

Inefficiency in organisaties

Uit onderzoek van het CBS (2016) blijkt dat één op de zeven medewerkers serieuze klachten vertoont op weg naar een burn-out. Het gaat dan onder anderen om chronische vermoeidheid en emotionele uitputting.
Het ligt voor de hand dat de incidentie van burn-out toeneemt. Er wordt steeds meer werk door minder mensen gedaan (o.a. veroorzaakt door rendementsdenken), de maakbare wereld eist zijn tol, jonge mensen willen opties openhouden en de lat hoog leggen. Daarnaast kennen specifieke branches als bv onderwijs en zorg een (te) hoge werkdruk.
Herkenbaar? CYP biedt organisaties trainingen en voorlichting aan om werkdruk in een ander perspectief te plaatsen en daarmee burn-out te voorkomen dan wel vroegtijdig te signaleren.

Burn-out preventie training

De maatwerktraining gericht op burn-out preventie en omgaan met werkstress is bedoeld voor HR functionarissen, leidinggevenden en bedrijfsartsen. In deze training ‘Hoe burn-out herkennen en voorkomen’ komt o.a. naar voren dat werkdruk niet de voornaamste oorzaak is van burn-out, maar wel de druppel kan zijn die de emmer doet overlopen. Er is meer aan de hand in de wisselwerking tussen werknemer en zijn (werk) omgeving.

 

De training ‘Hoe Burn-out herkennen en voorkomen’ omvat modules als:

 • Verschillende soorten stress
 • Inzoomen op werkstress en verschillende stressoren
 • Stresseducatie: hoe werkt ons natuurlijke stress regulatie systeem
 • Stressmanagement
 • Hoe wordt burn-out gediagnosticeerd
 • Hoe herken je medewerkers die een burn – out ontwikkelen
 • Wat is het verschil tussen burn-out, overspannen en depressief zijn
 • Aanpak burn-out, depressie en overspanning
 • Time management

Doel Training ‘Burn-out preventie’:

 • Voorkomen van Burn-out en inefficiëntie in het werk
 • Werkplezier bevorderen
 • Vitaliteit medewerkers vergroten, zodat zij weerbaarder zijn, keuzes maken en het aandurven om desgewenst nieuwe wegen in te slaan

Resultaat burn-out preventie

Het resultaat van deze training is goed te meten door middel van een samen op te stellen voor- en na-enquête. Parameters kunnen bijvoorbeeld zijn: het ziekteverzuim, werksfeer, productiviteit en/of mobiliteit.

 

Vragen? Interesse? Bel of mail gerust.