Assessment

Intrinsieke motivatie

Werkgevers willen intrinsiek gemotiveerde medewerkers. Dat klinkt makkelijker dan het is. Hoe kom je er achter wat de specifieke drijfveren van iemand zijn? Een assessment biedt hierin uitkomst en geeft zicht op in-/ door- of uitstroomvraagstukken. Het is niet voor niets dat assessments, ook wel talententests, weer in de belangstelling staan.

Assessment

Coaching Young Professionals werkt met de degelijke, betrouwbare STM-scan®, waarvoor zij een licentie heeft. Deze talententest is volgens de Cotan richtlijnen geschreven en  meet zowel  de competenties en dieper gelegen talenten, als de persoonlijke waarden en de gewenste ontwikkelrichting.

De STM-scan® bestaat uit de volgende onderdelen, die los van elkaar inzetbaar zijn:

  • Persoonlijkheidstest (digitale test, circa 45 minuten)
  • Waardentest (digitale test, circa 30 minuten)
  • Intelligentietest (digitale test, maximaal 45 minuten)
  • Informatieformulier (digitaal formulier, open vragen, circa 45 minuten)

In- door- of uitstroom

De STM-scan® is hiermee een assessment voor in- door- of uitstroom vraagstukken

Dubbele toetsing

Op basis van de testuitslagen wordt een assessmentgesprek van circa 2 uur met uw medewerker gevoerd. Dit gesprek is interactief, waardoor er verdere verdieping plaats vindt en er aan het resultaat een dubbele toetsing ten grondslag ligt.

Assessment rapport

Vervolgens wordt het totaalbeeld vastgelegd in een rapport, dat wordt toegevoegd aan de testuitslagen. Indien van toepassing krijgt u een positief of negatief advies ten aanzien van de selectievraag. Wanneer er sprake is van een ontwikkelassessment worden naast het advies de belangrijkste ontwikkelpunten van de medewerker benoemd.

 

Vragen? Interesse? Bel of mail gerust.